Astrid Rosendaal Haptotherapie

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Astrid Rosendaal Haptotherapie is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Astrid Rosendaal Haptotherapie of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Astrid Rosendaal Haptotherapie.

Voor eventuele toestemming kunt u zich wenden tot:

Astrid Rosendaal Haptotherapie
LifeStyleCenter Fit & Fun
Steenenstraat 8
3262 JM Oud-Beijerland
Telefoon: 06 – 46 11 534
E-mail: info@astridrosendaalhaptotherapie.nl

© 2021 Astrid Rosendaal Haptotherapie, alle rechten voorbehouden.