Astrid Rosendaal Haptotherapie

Privacyverklaring

Astrid Rosendaal Haptotherapie vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@astridrosendaal-haptotherapie.dedi0233.zxcs.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?

Astrid Rosendaal Haptotherapie is een eenmanszaak, gevestigd te (3261 PC) Oud-Beijerland aan De Vriesstraat 20. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56868774. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

 Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan de gegevens die wij in uw behandelingsplan vastleggen. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst.

Wij leggen de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerken wij, met uw expliciete toestemming, onder andere verslagen en evaluaties van onze sessies, privézaken die impact kunnen hebben op ons traject of uw proces, hulpvraag en hulpverleden en de data van onze sessies. Ik bewaar uw dossier tot 15 jaar na het einde van onze overeenkomst, tenzij u eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, factuuradres en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van u anonimiseren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 15 jaar na afhandeling verwijderen.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. Cookies zijn te onderscheiden in functionele, analytische en tracking cookies. Op de website worden alleen functionele en analytische cookies gebruikt.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op de website gebruik gemaakt van functionele cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om een website technisch goed te laten functioneren. Deze zijn toegestaan volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 25-05-2018.

Analytische cookies

Analytische cookies dienen voor analyse van het website verkeer. Zo gebruiken wij analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Hierdoor krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Voor het analyseren van onze website gebruiken wij Google Analytics. Om te voldoen aan de AVG hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Het sluiten van een verwerkingsovereenkomst met Google
  • Wij hebben het delen van gegevens gedeactiveerd
  • IP-adressen worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen
  • Er zijn op de website geen tracking cookies actief
  • Er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Door deze maatregelen is het plaatsen van cookies volgens de AVG toegestaan zonder dat wij u vooraf om toestemming moeten vragen.

Toch liever geen cookies?

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u de cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Op de website van de Consumentenbond staat beschreven hoe dit moet. Ook kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor deze website. U kunt de browser-plugin hier downloaden.

Contact via de website

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Recensies

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw naam, eventuele leeftijd en inhoud van uw bericht. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze wanneer ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

 Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons heeft laten verwerken.

  • Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien.
  • Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  • Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  • Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  • Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs, naar info@astridrosendaal-haptotherapie.dedi0233.zxcs.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

 Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@astridrosendaal-haptotherapie.dedi0233.zxcs.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.