Nieuwe neventaak: voorzitter Soroptimisten

In oktober start ik voor ruim een jaar als voorzitter van de serviceclub Soroptimisten Hoeksche Waard/IJsselmonde. Soroptimist International is de grootste serviceorganisatie van vakvrouwen ter wereld. Samen zetten wij ons in voor de rechten van meisjes en vrouwen wereldwijd. De organisatie heeft als ambitie het leven en de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren door educatie, empowerment, en het bieden van kansen.

Missie, Visie en Principes

De organisatie streeft naar een gelijkwaardige positie en participatie van vrouwen in onze samenleving. Een samenleving waarin vrouwen gelijke kansen en rechten hebben en actief bijdragen aan de ontwikkeling van vrede en welzijn. Dit doet de organisatie door bevordering van (inter)nationale goodwill en begrip voor elkaar.

Onze leden zijn vrouwen van alle leeftijden in een brede schakering van beroepen. Zo vormen we een netwerk waarin we onze kennis en ervaring kunnen delen. We ondersteunen vrouwen en meisjes naar economische zelfstandigheid en welzijn. Wij stimuleren vrouwen dat zij deel kunnen nemen aan de besluitvorming in hun gemeenschappen.

Aandachtspunten

Onze 5 aandachtspunten zijn:

  • Educatie
  • Geweld tegen vrouwen
  • Empowerment van vrouwen
  • Duurzaamheid
  • Gezondheid & Voedselzekerheid

Volgens mij wordt 2022 een echt vrouwenjaar. Wie had dat ooit gedacht? Ik niet in ieder geval, maar ik ben blij dat ik hier een bijdrage aan kan leveren!

Geef een reactie